Tarihçe

    Fakültemiz, 2011 tarihinde kurulmuştur. Aynı yıl Üniversitemiz Rektörlüğünün Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılmasına yönelik teklifi, 16.06.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Toplantısı’nda incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. maddesi uyarınca Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 11 bölüm açılması uygun görülmüştür.

    Fakültemiz ilk mezunlarını, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci ile öğretime başlayan Tarih Bölümü ile 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda vermiştir. Yine Tarih Bölümü, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ikinci öğretim programı ile öğrenci alımına başlamıştır. Aynı zamanda Tarih Bölümü bünyesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Tezli Yüksek Lisans 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise Tezsiz Yüksek Lisans ve yine 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Doktora programları da açılmıştır.

    Tarih Bölümü yanında 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Matematik Bölümü 20 öğrenci ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 61 öğrenci ile lisans öğretimine başlamıştır. Ayrıca 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Matematik Bölümü, Yüksek Lisans ve Doktora programları kapsamında öğrenci kabulünü gerçekleştirmiştir.

    Bunlara ek olarak Biyokimya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve ana bilim dalları açılmasına yönelik teklif ile 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 02.08.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı’nda alınan karar neticesinde kurulmuştur.

    Bugün itibariyle (2022/Şubat) 62 öğretim elemanının bulunduğu Fakültemiz, 6 aktif , 3 aktif olmayan toplam 9 bölüme sahip olup 857 adet öğrenciyle aktif bir şekilde eğitim-öğretime devam etmektedir.