Misyon & Vizyon

    Fakültemiz; sorgulayan, araştıran, yeniliklere açık, alanındaki güncel gelişme ve yenilikleri yakından takip eden, evrensel boyutta bilgi üreten, ufku geniş, girişimci, üretken bilimin prensibi ve işleyişini kavramış, toplumun gelişimine katkıda bulunan, milli ve kültürel değerlerimizin köklerini özümsemiş, üstün nitelikli mezunlar ve bilim insanları yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

    Evrensel bilimin ışığında öğrenci merkezli eğitimi esas alan Fakültemiz, vereceği eğitim ve öğretimi, üreteceği bilgi ve ortaya koyacağı araştırma kalitesi ile ulusal ve uluslararası camiada tanınan; gerçekleştireceği değişim programları sayesinde ulusallaşmaya aday; il, bölge ve ülkenin sosyal ve temel problemlerine çözüm arayışı içerisinde olan; karşılaştığı problemleri çözebilen; ekip çalışmalarını başarıyla yürütebilen; bilimsel yaklaşımı içselleştirebilmiş kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize edebilen bireyler yetiştirmeyi bölge ve ülkemize kültürel ve bilimsel katkı sağlamayı da kendisine vizyon edinmiştir.

    Bu bağlamda alanında uzman ulusal ve uluslararası seviyedeki diğer birimlerle iş birliği içerisinde bulunmayı;  ulusal ve uluslararası ortak projeler, kongreler, sempozyumlar, konferanslar düzenlemeyi ve ilgili alanlarda her türlü akademik/bilimsel faaliyeti gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.