Katalog & Catalog

Tarih Bölümü /History Department

Tarih Bölümü

2011 yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır.

2014 Eğitim Öğretim yılında öğrenci başvurularını kabul etmiş;

Bölümümüz ilk mezunlarını 2017 yılında vermiştir.

2018 Eğitim Öğretim yılı itibari ile ikinci öğretim programı açılarak öğrenci kabulüne başlanmış;

2017 Eğitim Öğretim yılında da Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı aktif hale getirilmiştir.

Sözel puan türünde öğrenci kabul eden Tarih Bölümü’nün öğrenim süresi 4 yıldır.

Tarih Bölümü bilimsel metotlar çerçevesinde geçmişe ışık tutacak tarihçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunlarımız; Üniversitelerde
*Akademik personel
* MEB bünyesinde öğretmen
*Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarında çalışma imkânına sahiptirler.

 

History Department

History Department started its activities in 2011 within the scope of the Faculty of Arts and Sciences.

Our department accepted student applications in the 2014 academic year;

Our department had its first graduates in 2017.

In the 2018 academic year, the second education program was opened and student admission started;

In the 2017 academic year, the Master's and Doctorate Programs were activated.

Our department accepts students in the Verbal score type.

The education period of the History Department is 4 years.

The Department of History aims to train historians who can examine the past within the framework of scientific methods.

Our graduates;
*Academic staff in universities;
*  Teacher;
*They have the opportunity to work in various state institutions and organizations such as the Ministry of Culture and Tourism and private institutions.