TARİH BÖLÜMÜ

 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ V.  

Bölüm Başkan Yardımcıları :   Öğr. Üyesi Serpil SÖNMEZ

Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Cengiz ATLI, Doç. Dr.Mehmet GÜNEŞ,  Doç.Dr. Üyesi Mehmet DAĞLAR, Dr. Öğr. Ü. Türkan ARIK   Dr. Öğr. Üyesi Gonca SUTAY, Dr. Öğr. Üyesi Cem DOĞAN,  Dr. Öğr. Üyesi Halit BAŞ    

Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Emin Nuri SALMANOĞLU,  Dr. Arş. Gör. Ahmet KOCAİSPİR,  Arş. Gör. Yasin ERCİLSİN.

Bölüm Hakkında

      Tarih bölümü, tarih biliminin gereklerine uygun olarak Türk ve Dünya tarihini araştırmayı amaçlamaktadır. Türk Dili, Felsefe, Coğrafya ve Doğu Dilleri gibi sosyal bölümlerle çalışma fırsatına sahip olan Tarih bölümü, tarih araştırmaları için gerekli arşiv dili ve kaynak dillerinin verilmesinde öncü konumunu sürdürmektedir. Bölüm dersleri Türk ve İslam Dünyası ağırlıklı olup, bunlarla bağlantılı çevrelerin siyasi ve kültür tarihleriyle ilgili dersler de yer almaktadır. Bölümümüzde bazı dersler teorik anlatımın yanı sıra, arşiv belgesi ve projeksiyon gibi yardımcı malzemelerle de desteklenmektedir.

       Osmanlıca yazı dili, hem matbu hem de çeşitli türdeki arşiv belgelerinin okunup anlaşılabileceği düzeyde verilmekte, Arapça dersiyle de bu dersin anlaşılabilirliği desteklenmektedir. Verilen lisans eğitimiyle tarih alanında araştırmacı ve öğretim kurumlarına eğitimci yetiştirilmesi amaçlanmakta ve hızla gelişen bilgi dünyasında, tarih ilminde önemli çalışmalar yapacak elemanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Bu hedef doğrultusunda bölümümüzde; günümüz şartlarına uygun eğitim veren bir eğitim merkezi haline gelerek, yayın potansiyelini artırarak daha fazla bilimsel çalışma yapılması ve çeşitli kaynak dillerini bilen, bilgisayar teknolojisinden gerektiği gibi yararlanan, sorunlara dün, bugün ve gelecek üçgeni çerçevesinde bakabilen tarihçiler yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

 Eğitim-Öğretim Süresi

Tarih Bölümü’nün eğitim süresi 4 yıldır.

Çalışma Alanları

     Bölüm Mezunları; Üniversitelerde (Devlet ve Özel Üniversiteler) Tarih ve diğer Sosyal Bilimler alanlarında akademisyen ve Devlet Arşivleri’nde uzman olarak görev yapabilirler.

    Alanlarıyla ilgili çeşitli projelerde görev alabilirler. Ayrıca Öğretmenlik Formasyonu eğitimi alan öğrencilerimiz MEB’de ve özel kuruluşlarda (Özel Okullar ve Dershaneler) öğretmen olarak çalışabilirler.