Akademik Danışmanlar

1. Sınıflar= Arş. Gör. Arife ÇAĞLAR   

2., 3. ve 4. Sınıflar= Arş. Gör. Bahar KURU

4. Sınıflar (2018-2019 eğitim öğretim yılında kaydolan)= Arş. Gör. Arife ÇAĞLAR