Iğdır Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde; Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları olmak üzere altı (6) anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümün amacı; Türk dili, edebiyatı, folkloru ve kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmek, çeşitli incelemeler, araştırmalar yapmak ve bunları yayın, konferans, seminer vb. yollarla tanıtmaktır. Bölümdeki anabilim dallarının konularına göre verilen derslerde Türk yazı dilinin başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebi eserler ve kişiler hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinden örnekler tanıtılmaktadır.

      Bölümümüz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılındaki öğrenci alımıyla lisans eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

      Eğitim-Öğretim Süresi

    Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitim-öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl)’dır.

    Bölümümüz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kaydolan 61 öğrenci ile lisans eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış; hâlihazırda 4 sınıf olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir