Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tarihçesi

         Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve ana bilim dalları açılmasındaki teklifi ile 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. maddesi uyarınca 16.06.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde kurulmuştur.

         Yine, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün 25.07.2014’te Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve ana bilim dalları açılmasındaki teklifi ile yukarıdaki aynı madde uyarınca, 24.09.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde beş anabilim kurulması uygun görülmüştür.

         Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında alınan 61 öğrenci ile aktif hale gelmiştir.