TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı  : Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı : Doç. Dr. Abdulhakim TUĞLUK

Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI

Öğretim Elemanları:  Prof. Dr. Himmet UÇ, Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU, Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI, Doç. Dr. Nusret YILMAZ, Doç. Dr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARI, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ADIGÜZEL, Dr. Öğr. Üyesi Derya KARACA,  Arş. Gör. Arife ÇAĞLAR, Arş. Gör. Bahar KURU

Bölüm Hakkında

    Iğdır Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde; Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları olmak üzere altı (6) anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümün amacı; Türk dili, edebiyatı, folkloru ve kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmek, çeşitli incelemeler, araştırmalar yapmak ve bunları yayın, konferans, seminer vb. yollarla tanıtmaktır. Bölümdeki anabilim dallarının konularına göre verilen derslerde Türk yazı dilinin başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebi eserler ve kişiler hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinden örnekler tanıtılmaktadır.

    Bölümümüz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılındaki öğrenci alımıyla lisans eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Eğitim-Öğretim Süresi

    Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitim-öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl)’dır.