2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Faaliyetleri:

*

Üniversitemizde 7 Aralık 2021 tarihinde Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunu’nda saat 14.00’te Bölümümüz öğretim üyelerinin iştirak ettiği "Yûnus Emre'yi Anma Programı" paneli düzenlenmiştir.

Programda Bölümümüz öğretim üyelerinden; 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI, “Yunus Emre’nin Şiirlerinde Halk Kültürü”

Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU, “Yunus Emre’nin Düşünce Dünyasından Günümüze Yansımalar”  adlı konuşmalarını yapmışlardır. 

**

22.12.2021 tarihinde saat 12.00'de Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, "Klasik Edebiyatın Üretim Merkezleri (Muhitler, Mahfiller, Meclisler)" konulu seminer sunumunu TeamLink aracılığıyla gerçekleştirmiştir. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:AmiTWNqKbK8gEtgmqAyl2MBNJJ67JMPBRdPtr7m_tJM1@thread.tacv2/1640160808099?context=%7B%22Tid%22:%22ea6e4603-8bae-45c5-8546-7cfcfd3ef97f%22,%22Oid%22:%22a713cf80-8c0b-46f5-89d3-416d0bb3d5f6%22%7D