Tarihçe

Tarihçe

Üniversitemiz Rektörlüğünün Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılmasına yönelik teklifi, 16.06.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Toplantısı’nda incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. maddesi uyarınca Sanat Tarihi bölümü 3 anabilim dalı altında kurulmuştur. Bölümde 1 Profesör, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Arş. Gör. Görev yapmaktadır.