Misyon & Vizyon

Misyon

Entelektüel yönü ile çok boyutlu düşünen, fikir üreten, paylaşan, kullanan ve sunabilen, kültürel değerlerimizi referans alarak bu değerleri çağdaş sanat tarihi prensiplerine uygun bir bakış açısıyla yorumlayarak özgün kültür ve sanat tarihi araştırmalarını ortaya koyabilecek ve interdisipliner projeler üretebilecek özgüveni yüksek bireyler yetiştiren bir eğitim vermektir.

Vizyon

Gerek ülkemizdeki gerek yurtdışındaki sanat tarihi programlarının müfredatını göz önüne alarak çağdaş öğretim ilkelerini uygulamak ve sürekliliğini sağlamak, temel mesleki derslerin, mimari ve süsleme sanatları alanındaki uygulamalı çizimlerin yapıldığı derslerle desteklenerek donanımlı öğrenciler yetiştirmek konusunda sürekli gelişen bir bölüm olmak ve başta Iğdır’ın da içinde bulunduğu Sürmeli Çukuru bölgesi olmak üzere ülkemizdeki maddi kültür varlıklarının tanıtılması, korunması ve yaşatılması için toplumsal bilincin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.