Genel Bilgi

Genel Bilgiler

Sanat Tarihi eski kültür ve medeniyetlerin günümüze ulaşabilmiş maddi kalıntılarının bütün yönleriyle ele alındığı ve bu alanda ortaya konulan ürünlerin araştırılarak ayrıntılı bir şekilde incelendiği bu program kültürel mirasımızın günümüz toplumu ile gelecek nesillere ulaştırılmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte bu programda yetişecek öğrenciler yazılı belgelerden, kültür varlığı olarak sınıflanan kalıntılardan yola çıkarak tarihe ışık tutacak verileri derlemeyi ve günümüz yaşantısıyla analojiler kurma kabiliyetine sahip olacaklardır.  Bu nedenler, Sanat Tarihi’nin yurtiçinde kapsamlı öğretimini gerekli kılmakta ve yurtiçinde bu programa rağbet artmaktadır. Sanat Tarihi programından mezun olan öğrenciler;

  1. T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Merkez Teşkilatı, Müzeler, Kültür Koruma Kurulları ve Röleve ve Anıtlar Müdürlüklerinde uzman
  2. Üniversitelerin Akademik Kadroları
  3. Özel Müzelerde Uzman
  4. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Uzman
  5. Restorasyon Şirketlerinde Uzman
  6. Arkeoloji ve Sanat Tarihi kazıları için hizmet sunan şirketlerde uzman olarak,
  7. Arkeoloji ve Sanat Tarihi kazılarında sanat tarihçisi olarak istihdam edilebilirler.