Çalışma Konuları

    Çalışma Konuları 

  1. Prehistorik Sanat ( Paleolitik Çağ Mağara Sanatı ve Neolitik Çağ Sanatı ve Mimarisi)
  2. Protohistorik Sanat ( Mısır, Sümer, Asur, Babil ve Pers Medeniyetleri Sanatı)
  3. Anadolu Uygarlıkları Sanatı ( Hitit, Frig, Lidya, Likya ve Urartu Sanatları)
  4. Ege Uygarlıkları Sanatı ( Minos, Miken, Antik Yunan ve Roma Çağı Sanatları)
  5. Bizans ve Ortaçağ Avrupası Sanatları ( Bizans, Romanesk ve Gotik Akımlar)
  6. Rönesans ve Sonrası Sanatı ( Barok, Rokoko, Klasizm, Romatizm, Ekspreyonizm, vd..)
  7. Türk-İslam Sanatları (Minyatür, Çinicilik, Hat, Tezhip, Ebru, Katı, Hilye, Tuğra, Ferman, Cilt, Kilim, Halı, Heybe, Dokuma, Mimari, Bakır İşçiliği, Dericilik, Cam Eserler, Mahya, Taş İşçiliği, Kervansaraylar, Mezar Taşları, Kitabeler, Musiki, vd..)
  8. Modern Sanatlar