Akademik Faaliyetler

Bölümümüz öğretim üyelerinin seminer konuları ve tarihleri aşağıdaki gibidir.

 

Öğretim Üyesi Seminer Konusu  Sunum Tarihi
Prof. Dr. Bahattin ÇELİK Göbeklitepe Kültürü  07.03.2022
Doç. Dr. Bilcan GÖKCE  Yeni Assur Krallığı’nda Şarap Kültürü 18.07.2020
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat KUVANÇ  Urartu Krallığı’nın Başkenti 15.07.2022
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ALTUN  Anadolu'da Roma Yolları 31.03.2022
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay ÇİÇEK Selçuklu ve Osmanlı Camilerinin Form Farklılıklarının İncelenmesi  01.03.2022

 

Son 2 yıldaki Akademik Faaliyetler

Albayrak Yusuf,Çelik Bahattin, Soğmatar Rölyef Ve Yazıtları, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, Cilt 1, 48, 2020.

Çelik Bahattin,Tosyagülü Çelik Hatice, Harbetsuvan Tepesi 2019 Yılı Kazı Çalışması, Cilt 1, 48, 2020.

Çelik Bahattin, Yeni Bir Kült Merkezi: Harbetsuvan Tepesi, Arkeoloji Ve Sanat Dergisi, Cilt 1, 164, 2020.

Çelik Bahattin,Tosyagülü Çelik Hatice, Harbetsuvan Tepesi 2018 Yılı Kazı Çalışması, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, Cilt 1, 47, 2020.

Çelik Bahattin,Tosyagülü Çelik Hatice, Şanlıurfa Tek Tek Dağları Coğrafyasında Neolitikdönemden Roma Dönemine Taş Ocakları Ve Kayamezarları, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, 26, 2020.

Tosyagülü Çelik Hatice,Çelik Bahattin, Şanlıurfa Tek Tek Dağları Neolitik Dönemfauna Ve Florasına Genel Bir Bakış, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, Cilt 1, 47, 2020.

Gökce Bilcan, Kuvanç Rıfat, Genç Bülent, Lake Van Basin Urartian Period Road Routes Survey: First Preliminary Report (2017-2018): Muradiye And Tuşba Districts, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt 36, 1, 2021.

Gökce Bilcan, Türker Fuat, Yukarı Göklü Nekropolü'nden Bir Grup Süs İğnesi, Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, 2, 2021.

Çifçi Ali, Gökce Bilcan, ‘I Have Made A Highway Of Biainili’: Transportation And Road Networks İn The Territories Of The Urartian Kingdom, Altorientalische Forschungen, Cilt 48, 2, 2021.

Gökce Bilcan, Kaçmaz Levent Esra, A Group Of Jewellery From Diyarbakir Archaeological Museum, Arkeoloji Dergisi, 27, 2021.

Gökce Bilcan, Urartu Dönemi’nde Hayvan Ve Hayvancılık: Çivi Yazılı Belgeler, Arkeolojik Bulgular Ve Betim Sanatı Üzerinden Bir Değerlendirme, Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi (Phaselıs), Vı, 2020.

Gökce Bilcan,Pınarcık Pınar, Geç Hitit Kent Devletleri Dönemi Dini Yapısı Üzerine Gözlemler, Cedrus, Vııı, 2020.

Pınarcık Pınar,Gökce Bilcan, Elazığ Müzesinden Bir Grup Urartu Mühürü, Seleucia, X, 2020.

Karabaşoğlu Aslı, Kuvanç Rıfat, Karaoğlu Özgür, Van Çevresindeki (Doğu Türkiye) Urartu Yerleşim Merkezlerinde (Van Kalesi, Aşağı Ve Yukarı Anzaf, Çavuştepe, Ayanis, Toprakkale, Zivistan, Keçikıran, Aliler, Körzüt Ve Menua Kanalı Tarihi Yerleri) Kullanılan Kayaçlara İlişkin Petrografik Gözlemler, Türkiye Jeoloji Bülteni/Geological Bulletin Of Turkey, 64, 2, 2021.

Masatcıoğlu Nilgün,Kuvanç Rıfat,Ayaz Gulan,Ayman İsmail, The Mountainous Şirnak Region (Southeastern Anatolia) Survey 2017-2018 Seasons. First Observations On "Dirhes" (Tower-Shaped Buildings), Anatolica, 46, 2020.

Kuvanç Rıfat,Işık Kenan,Genç Bülent, A New Urartian Temple İn Körzüt Fortress, Turkey: A Report On The Rescue Excavation Of 2016 And New Approaches On The Origin Of Urartian Square Temple Architecture., Aramazd/Armenian Journal Of Near Eastern Studies, 2020.