Tarihçe

Psikoloji Bölümü, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve ana bilim dalları açılmasındaki teklifi ile 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. maddesi uyarınca 16.06.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile kurulmuştur.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün 25.07.2014’te Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve ana bilim dalları açılmasındaki teklifi ile yukarıdaki aynı madde uyarınca, 24.09.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla, Psikoloji Bölümü bünyesinde dört anabilim kurulması uygun görülmüştür.