Çalışma Konuları

Psikoloji bölümü, çok yönlü bir disiplin olarak; insan gelişimi, spor, sağlık, klinik, sosyal davranış ve bilişsel süreçler gibi birçok alt çalışma alanını içerir.  Psikolojinin alt dalı sayılabilecek alanlar ise şu şekildedir; Sosyal psikoloji, Sağlık psikolojisi, Adli psikoloji, Çevresel psikoloji, Eğitim psikolojisi, Gelişim psikolojisi, Karşılaştırmalı psikoloji, Topluluk psikolojisi, Bilişsel psikoloji, Klinik psikoloji, Deneysel psikoloji.

Psikoloji eğitimi için, lisans eğitiminin yanı sıra, uzmanlık için yüksek lisans eğitimi almak gerekir. Bir psikolog, kendi kliniğini açabilmesi için yüksek lisans yapmak zorundadır. Çalışma alanları ise genel olarak şöyledir:

Eğitim kurumları, Kreşler, Rehabilitasyon merkezleri, Hastaneler, Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ceza Evleri, Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, AB (Avrupa Birliği) projeleri, Valilikler, Belediyeler.