Gelişen dünyada, gerçek yaşam problemlerini analiz etmek, modellemek ve çözebilmek için  toplumun matematik ve bilgisayar konusunda uzmanlara duyduğu ihtiyaç artmaktadır. Matematiksel ve soyut düşünme altyapısı,  bilgisayar yazılımı geliştirmek için büyük öneme sahiptir. Bu sebeple, Matematik Bölümü, yazılım alanında yetişmiş kaliteli insan gücüne duyulan bu gereksinime cevap vermektedir.

  Bölümümüz, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına başlamıştır.