Lisansüstü

 

Matematik Anabilim Dalı Lisansüstü Dersler

 

DERSİN ADI

Ders türü

T

U

K

AKTS

Bilim, Eğitim ve Etik

Zorunlu

3

-

3

6

İleri Diferansiyel Geometri I

Seçmeli

3

-

3

6

İleri Diferansiyel Geometri II

Seçmeli

3

-

3

6

Diferansiyellenebilir Manifoldlar I

Seçmeli

3

-

3

6

Diferansiyellenebilir Manifoldlar II

Seçmeli

3

 

3

6

Limitleme Metodları I

Seçmeli

3

-

3

6

Limitleme Metodları II

Seçmeli

3

-

3

6

Kompleks Analiz I

Seçmeli

3

-

3

6

Kompleks Analiz II

Seçmeli

3

-

3

6

Fonksiyonel Analiz I

Seçmeli

3

-

3

6

Fonksiyonel Analiz II

Seçmeli

3

-

3

6

Esnek Küme Teorisi I

Seçmeli

3

-

3

6

Esnek Küme Teorisi II

Seçmeli

3

-

3

6

Adi Diferansiyel Denklemler I

Seçmeli

3

-

6

6

Adi Diferansiyel Denklemler II

Seçmeli

3

-

3

6

Reel Analiz I

Seçmeli

3

-

3

6

Reel Analiz II

Seçmeli

3

-

3

6

İleri Topoloji I Seçmeli 3 - 3 6
İleri Topoloji II Seçmeli 3 - 3 6
Graf Teori I Seçmeli 3 - 3 6
Graf Teori II Seçmeli 3 - 3 6
Graf Teoride Uç Değer Problemleri Seçmeli 3 - 3 6
Fourier Analizi Seçmeli 3 - 3 6
Vektör ve Tensör Analizi Seçmeli 3 - 3 6
Sobolev Uzayları ve Onların Diferansiyel Denklemler Teorisine Uygulanması Seçmeli 3 - 3 6