Tarihçe

       Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve ana bilim dalları açılmasındaki teklifi ile 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. maddesi uyarınca 16.06.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde kurulmuştur. 

        YÖK-ün 06/06/2018 tarihli kararı ile Iğdır üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı, Matematik Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı ile Matematik Doktora Programı açılması uygun görülmüştür.