Misyon

  Matematik Bölümü olarak vizyonumuz, bilgi üretme ve sahip olduğu eğitimi gerçek hayatta uygulayabilme becerisini kazanmış olarak yetiştirilen bireylerle, mesleki özellikleri yüksek, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir bölüm olmaktır. 

 

Vizyon

  Matematik Bölümü olarak misyonumuz, öğrencilere matematik ve bilgisayar bilgilerini kullanarak gerçek yaşam problemlerinin çözümünde yetkinlik kazandırmak, eleştirel bakan ve düşünebilen, karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilen, sağlam Matematik temelinin yanı sıra yüksek Bilgisayar bilgi ve becerileri ile donanmış, bulunduğu konumda öncü ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.