Matematik kendi içinde tutarlı, çelişkiler taşımayan, aksiyomlar üzerine kurulu, mantık aracılığıyla çıkarımlar yapılan, mutlak gerçekliğe sahip bir beyinsel çalışma alanıdır. Matematik zamana, mekana veya kişiye göre değişmez, Matematiğin değişmesi matematikçinin yaptığı kabulleri değiştirmesi sayesinde mümkündür. Bu özellikleri matematik bilimini diğer tüm bilimlerden ayrı bir yere koyar. Bu sebeple sadece hayatının bir döneminde Matematik çalışmış olmak bile kişinin doğru karar verebilme yetisinin ve farkındalığının artmasını sağlayacaktır. 

     Aksiyom ve bulguların fiziksel gerçeklikle örtüştüğü durumlarda, matematiğin sosyal ve diğer bilimsel dallara uygulanışına, yani uygulamalı matematiğe tanık oluruz. Bu yönüyle matematik, modern bilim ve teknolojinin büyük bölümünün dayanağı ve vazgeçilemez bir aracı olmuştur. Kendilerine matematikçi denmese bile yaptıkları iş gözardı edilemeyecek düzeyde matematik bilgisi ve deneyimi gerektiren meslekler vardır. Mühendisler, fizikçiler, finans kuramcıları, ekonomistler, bir kısım biyolog, kimyacı, eczacı ve benzerleri bu grupta sayılabilir.

     Öğrenim süresi 4 yıl olan Matematik lisans programını bitirenler “Matematikçi” ünvanı alarak mezun olurlar. Öğrencilerimiz, yeterli şartları sağladıkları takdirde Mühendislik Fakültesindeki Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği bölümlerinden çift anadal programlarına başvurabilirler. Aldığı dersleri başarıyla tamamlamaları halinde matematik lisans diplomasına ek olarak bu bölümlerden lisans diploması alabilirler. Veya Bilgisayar Teknolojileri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve Sigortacılık, Hukuk, Fizyoterapi, Elektrik ve Enerji, Mimarlık ve Şehir Planlama gibi bir çok bölümden birine yandal programı ile başvurup, kendilerini geliştirmek istedikleri alanda sertifika alabilirler. Çift anadal veya yandal programını tamamlayamayan veya başvuramayan öğrencilerimiz, matematik bölümünden mezun olduktan sonra kendilerini geliştirmek istedikleri alanda yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Matematik alanında ilerlemek isteyen öğrencilerimiz için bölümümüzde ayrıca yüksek lisans ve doktora programı da bulunmakta olup teorik matematik ve uygulamalı matematikde ileri düzey akademik araştırmalar yapabilirler.

     Bölümümüz, öğrencilerimizin Erasmus, Farabi ve Mevlana Öğrenci Değişim Programları aracılığıyla yurtdışındaki ve yurtiçindeki üniversitelerde eğitimlerinin bir veya iki sömestrını tamamlamaları konusunda cesaretlendirici ve destekleyicidir. Bölümümüzde aynı değişim programları ile diğer üniversitelerden gelen yabancı öğrenciler de eğitim alabilmektedir.

     Matematik bölümünün esas amacı bilim adamı yetiştirmektir. Mezunlarımızın en önemli çalışma alanlarından biri akademisyenliktir. Mezun olup yüksek lisans ve doktorasını bitirenler üniversitelerde akademisyen olabilmektedir. MEB, YÖK, TÜBİTAK gibi kurumların burslarından yararlanıp yurt dışında da yüksek lisans ya da doktora yapma olanağı da vardır. Ayrıca, formasyon alıp Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Matematik ve Geometri öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Tübitak, Aselsan, Ttnet, Telekom, Hazine Müsteşarlığı ve bankalarda finansal danışman ve yine çoğu banka ve özel kuruluşta analist olarak çalışabilmektedir. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, çeşitli kamu ve özel kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem çözümleyicisi, sistem operatörü, yazılım uzmanlığı vs. olarak çalışabilmektedirler. Bilgisayar üzerine yüksek lisans, ek dersler ya da kurslar yoluyla bilişim sektörüne katılabilir, programcılık yapabilmektedir. Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanı, Bakanlıklarda çözümleyici ya da programcı kadroları gibi iş olanakları da vardır.