Bölüm Öğretim Üyelerimizin seminer takvimi aşağıdaki gibidir.

S.N. Ünvan-Ad Soyad Seminer Konusu Seminer Tarihi
1 Prof. Dr. Elman HAZAR Elastik Ve Viskoelastik Malzemelerden Oluşankompozit Yapıların Yüzeysel Stabilite Kaybı Problemleri. 30.12.2021
2 Doç. Dr. Figen ÇİLİNGİR Complex Dinamik Sistemler ve Fraktal Geometri 24.02.2022
3 Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KAYA Graf Teori Ve Bazı Uygulama Alanları 17.03.2022
4 Prof. Dr. Hanlar REŞİDOĞLU Matematiksel Fizikte Spektral Analiz 07.04.2022
5 Öğr. Gör. Özlem ÖZDEMİR Hurst Üstel ve Eğitimden Arındırılmış Dalga Analizi 14.04.2022
6 Doç. Dr. Alkan ÖZKAN Esnek Kümlerde Kara Verme Metotları Ve Uygulamaları 26.05.2022
7 Dr. Öğr. Üyesi Lokman BİLEN Öklid Dışı Geometrilerin Doğuşu 14.07.2022
8 Dr. Öğr. Üyesi Hasan KARA Analitik Fonksiyonların Serilerle Gösterimi 01.09.2022

 

Matematik Öğretim Üyeleri Tarafından Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

1. "Graflarda graf çarpımlarının uzaklık tabanlı topolojik indeksleri" Yüksek Lisans Tezi Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KAYA

2. "Graflarda graf çarpımlarının derece tabanlı topolojik indeksleri" Yüksek Lisans Tezi Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KAYA

3. 
 

 

Son 2 yılda yapılan Akademik Faaliyetler

 

Reşidoğlu Hanlar, Demirbilek Ulviye, On The Expansıon Formula For A Sıngular Sturm-Lıouvılle Operator, Journal Of Science And Arts, 21, 1, 2021.

Reşidoğlu Hanlar, Journal Of Contemporary Applied Mathematics V. 11, No 1, 2021, July Issn 2222-5498 On A Boundary Value Problem With Nonlocal İntegral Condition For A Parabolic-Hyperbolic Type Equation Khanlar R. Mamedov, Veysel Kılın¸C, Tursun K. Yuldashev, Journal Of Contemporary Applied Mathematics, 11, 1, 2021.

Reşidoğlu Hanlar, Haşimoğlu İlyas, On The Expansion Formula For A Class Of Sturm\U2013liouville Operators, Lobachevskii Journal Of Mathematics, 42, 2021.

Reşidoğlu Hanlar, An Initial Boundary Value Problem For A Mixed Type Equation İn A Rectangular Domain, Lobachevskii Journal Of Mathematics, 42, 2021.

Reşidoğlu Hanlar, Demirbilek Ulviye, Ala Volkan, On The New Travellıng Wave Solutıons Of A Nonlınear Conformable Tıme Fractıonal Pde Vıa Ibsefm, J. Adv. Math. Stud., 14, 1, 2021.

Kaya Ezgi, Inverse Problem For The Graph Invariants, The Fifth International Conference On Computational Mathematics And Engineering Sciences (Cmes-2021).

Atasoy Dincer, Kara Hasan, The Attitudes Of Students İn The Department Of Mathematics On The Subject Of Derivative, Al-Farabı Internatıonal Congress On Applıed Scıences – Iı, 2021.

Kaya Ezgi,Maden Ayşe Dilek, Graflarda Birinci Ve İkinci Zagreb İndeksler İçin Sınırlar, V. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 2020.

Kaya Ezgi,Maden Ayşe Dilek, Graflarda Hyper-Zagreb İndeks, 5. Uluslararası Gap Matematik-Mühendislik-Fen Ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 2020.

Kaya Ezgi,Maden Ayşe Dilek, Graflarda Harmonik İndeks, 12th International Conference Of Strategic Research On Scientificstudies And Education, 2020.

Karahan Döne,Reşidoğlu Hanlar, Sampling Theory Associated With Q-Sturm-Liouville Operator With Discontinuity Conditions, Journal Of Contemporary Applied Mathematics, 2020.

Ala Volkan,Reşidoğlu Hanlar,Akhtyamov Azamat M, Discontinuous Density Function Identification, Turkish Journal Of Mathematics And Computer Science, 12, 1, 2020.

Cabri Olgun,Reşidoğlu Hanlar, On The Riesz Basisness Of Root Functions Of A Sturm–Liouville Operator With Conjugate Conditions, Lobachevskii Journal Of Mathematics, 41, 9, 2020.

Demirbilek Ulviye,Ala Volkan,Reşidoğlu Hanlar, New Traveling Wave Solutions Of Nonlinear Time Fractional Duffing Model Via Ibsfm, Journal Of Applied Computer Science Mathematics, 14, 2, 2020.

Ala Volkan,Reşidoğlu Hanlar, Expansion Formula For A Singular Sturm-Liouville Operator, Uzbek Mathematical Journal, 1, 2020.