Tarihçe

Tarihçe

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve Ana bilim dalları açılmasındaki teklifi 16.06.2011 tarihli yükseköğretim yürütme toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. Maddesi uyarınca Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı açılması uygun görülmüştür.