Genel Bilgi

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ

Bölüm Hakkında

Arap dili ile yazılan klasik ve modern kaynaklarda bu dillere ve edebiyatlara dair yer alan bilgilerle Türk dili ve kültürüne ait bilgileri değerlendirerek günümüze taşımak, toplumun yararına sunmak, söz konusu Arap dilini konuşan ülkeler ile ülkemiz arasında tarihi, kültürel, bilimsel, diplomatik ve ekonomik alanlara katkıda bulunacak nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Program, lisans ve lisansüstü düzeyde bilimsel düşünceye ve araştırma yeteneğine sahip elemanlar yetiştirmeye taliptir. Ayrıca yüksekokul mezunları vermek de programın misyonu içindedir.

Eğitim Öğretim

Arap Dili ve Edebiyatı eğitim süresi 4 yıl olmaktadır. Program, alanında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek ulusal düzeyde yükseköğretimin hedeflerine uygun lider, yaratıcı, kendine güvenen, ülkesine ve ülkenin anayasal değerlerine bağlı çağdaş bireyler yetişmesini sağlayacak bir eğitim sunmaktır

Akademik Personel

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında 1  adet araştırma görevlisi bulunmaktadır.