Yandal Programları

Yandal Programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Iğdır Üniversitesinin başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır. 

Detaylı bilgi için Iğdır Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Öngörülen şartları taşıması kaydıyla aşağıda belirtilen bölümlere yandal programına başvuru yapabilirsiniz.

Sanat Tarihi

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih