Genel Bilgiler

Bölüm Hakkında

Coğrafya Bölümü öğrencilerine, Türkiye'nin ve Dünyanın diğer ülkelerinin doğal, beşeri ve ekonomik özelliklerini kavrayabilmelerini ve bu özelliklere dair temel analiz ve sentez çalışmalarını yapabilmelerini sağlayacak, bilimsel bilgi ve araştırma yöntemlerini vermektedir. Bu eğitimi alan bireyler, insan-doğa etkileşiminde doğanın hassas dengelerini koruyarak uygun yaşam koşullarının ortaya çıkarılmasına hizmet edebilecek ve günümüz sorunlarına çağdaş yöntemlerle çözümler üretebilecektir.

Eğitim-Öğretim Süresi

Coğrafya Bölümünde eğitim süresi 4 yıldır.

Çalışma Alanları

Coğrafya Bölümü mezunlarından, Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını başarı ile tamamlayanlar,  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullar ile özel ortaöğretim kurumlarında Coğrafya   Öğretmeni   olarak görev yapabilirler. Bunun yanında bölüm mezunları 4 yıl boyunca alacakları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) dersleri sayesinde ülkemizde ve yurt dışında aşağıda belirtilen mesleklerde çalışabilmektedirler.

 1. Arazi gözlemcisi
 2. Kartograf
 3. Arazi kullanımı planlamacısı
 4. Bölge planlamacı
 5. Yer bilimci
 6. Çevre bilimci
 7. Şehir planlamacısı
 8. Toprak bilimci
 9. Ulaşım planlamacısı
 10. CBS uzmanı
 11. CBS veri tabanı yöneticisi
 12. ÇED uzmanı
 13. Harita editörü
 14. Harita kütüphanecisi
 15. Hava fotoğrafı yorumlayıcısı
 16. Pazarlama analizcisi
 17. Rekreasyon kaynakları planlamacısı
 18. Sağlık koruma planlamacısı
 19. Su kaynakları uzmanı
 20. Tehlikeli atık madde uzmanı
 21. Toplum uzmanı