Hakkında

 

Biyokimya bölümü; biyolojik sistemlerin yapılarını ve fonksiyonlarımı moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya programı biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, çevre bilimleri ile ilgili alanlarda araştırma ve eğitim yapmayı amaçlar.

21. yüzyılın biyolojik bilimler ve biyoteknoloji çağı olacağı kabul edilmektedir.  Bu nedenle bugün hayal bile edilemeyecek olanakların insanlığın hizmetine sunulmasında en büyük pay gelecekte biyokimyagerlik ve biyoteknoloji ağırlıklı biyokimyagerlik meslek üyelerinin olacaktır. 

Son yılların Nobel bilim ödüllerinin büyük oranda biyokimyasal çalışmalara verilmiş olması bunun en güzel kanıtıdır. İş olanaklarının, biyokimya, biyoteknoloji ve gen teknolojisinde gözlenen gelişmelere paralel olarak yoğunlaşması gelişmiş ülkelerde yayınlanan bilimsel dergilerdeki iş ilanlarının büyük bir kısmının bu alanlara yönelik oluşu ile kanıtlanmaktadır.