Tarihçe

 

Bölümümüzün Tarihi

   Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve ana bilim dalları açılmasındaki teklifi ile 2547 Sayılı Kanunun 288 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 02/08/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde kurulmuştur.