Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

    Biyokimya, canlı organizmaların pek çok işlevini moleküler detaylarda gerçekleştirdiği mekanizmaları anlamaya yönelik çalışmalara odaklanmış yaşam bilimlerinin bir dalıdır. Doğası gereği disiplinler arasıdır ve yaşamın her dalında ve biyomedikal bilimlerde temeldir. Biyoloji ve kimyayı bir araya getiren laboratuvar temelli bir bilimdir. Biyokimya, genetik, mikrobiyoloji, adli tıp, bitki bilimi ve tıp dahil bir dizi bilimsel disiplini kapsar. Biyokimya, moleküler düzeyde gerçekleşen süreçlere odaklanır. Hücrelerimizde neler olup bittiğine odaklanır, proteinler, lipidler ve organel gibi bileşenler üzerinde çalışır. Ayrıca, hücrelerin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğuna bakar.

      Biyokimya günümüzde en hızlı gelişen bilim dallarından biri olup, dünyanın her yerinde olduğu gibi, ülkemizde de tıp, farmakoloji, tarım, hayvancılık, endüstri, çevre gibi sektörleri ciddi ölçüde etkilemektedirler. Geniş bir alana hitap etmesi nedeniyle, biyokimya çok önemlidir ve son 100 yıldır bu bilim dalında kaydedilen ilerlemeler şaşırtıcıdır. Biyoteknolojik ürünlerin hemen tümü biyokimya bilgi birikimine dayanmaktadır.

   Canlı yaşamı ile ilgili fizik, kimya, biyoloji, gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış ve girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesi bölümün amacını oluşturmaktadır. Bu sebeple, Biyokimya Bölümü, belirtilen alanlarda yetişmiş kaliteli insan gücüne duyulan bu gereksinime cevap vermektedir.

    Biyokimyacılar, kimyasal bilgi ve teknikleri kullanarak biyolojik problemleri anlayabilir ve çözebilirler. Biyokimyacılar, bir molekülün yapısının, onun fonksiyonları ile nasıl bir ilişkisinin olduğunu ve moleküler etkileşimlerinin nasıl olduğunu ve onun işlevi ile nasıl bağlantılı olduğunu anlayabilirler.

    Eğitim-Öğretim Süresi

Biyokimya Bölümü lisans eğitim süresi 4 yıl (8 yarıyıl)’dır.