Akademik Faaliyetler

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

AKADEMİK SEMİNER PROGRAMI

 

UNVAN

ADI SOYADI

SEMİNER TARİHİ

SEMİNER KONUSU

Prof. Dr.

İbrahim Demirtaş

14/10/2021

Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler

 

Doç. Dr.

Bahri Gür

25/11/2021

Covid-19’un Hızlı Teşhisine Yönelik RNA Ekstraksiyon Kitlerinin Hazırlanması

Dr. Öğr. Üyesi

Abdülmelik Aras

20/01/2022

Bazı Bitkilerin Biyoaktif İçerik Ve Biyolojik Aktivite Açısından Değerlendirmesi

Doç. Dr.

Tuğba Bayraktutan

25/08/2022

Enoxaparinin Fizyolojik PH’ta Tayini için Yeni bir Floresans Sensör Sisteminin Tasarlanma

 

 

 

Biyokimya Bölümü Öğretim Üyeleri Tarafından Yürütülen Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri

1. Kuzugöbeği (Morchella esculenta) mantarından saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin Langmuir-Blodgett (LB) ve Spin-Coating (SC) film teknikleri ile immobilizasyonu ve biyosensör uygulamaları

2. Boya Duyarlı Güneş Pillerinde Farklı Fotoanot Tabakalarının Geliştirilmesi

3. Silver Ag and Iron Oxide Fe3O4 Nanoparticles Decorated Graphene Silicon Junction Photodetector Application

4. Yakıt Hücresinde Membran Olarak Kullanabilme Potansiyele Sahip Polimerlerin Sentezi

5. Kumarin 30 (C30) Bileşiğinin Nano Boyutta Su Havuzlarında Fotodinamiğinin Belirlenmesi

 

 

Biyokimya Öğretim Üyeleri Tarafından Yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

1."Yeni Aktinobakteri Türlerinin Antimikrobiyal, Antioksidan, Sitotoksik Ve Nöroprotektif Moleküller İçin Aktivite Yönlendirmeli İzolasyon Çalışmaları" Y.L. Tezi Danışman: Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ

2.“Pyronin Bileşikleri ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Kullanılarak Protamin Tayin Sistemi Oluşturma ve Optimizasyon Çalışmaları”  Y.L. Tezi / Danışman: Doç. Dr. Tuğba BAYRAKTUTAN

3. “Pluronic®F127 polimer katkılı Lityum oksit@Grafenoksit Kompozit Elektrotların Hazırlanması ve Kapasitif Özelliklerinin İncelenmesi”  Y.L. Tezi / Danışman: Doç. Dr. Bahri GÜR

4. "Döndürerek Kaplama Film Tekniği İle Glikozidoz-SnO2:Sb/ITO Biyoelektrotların Hazırlanması ve Biyosensör Uygulamaları" Y.L. Tezi / Danışman: Doç. Dr. Bahri GÜR

5. Lamium garganicum subsp lasioclades Bitkisine Ait Farklı Ekstrelerin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Fenolik Bileşik İçeriklerinin Kromatografik Yöntemlerle Analizi” Y.L. Tezi / Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Abdulmelik ARAS

6. “Farklı Çözücülerle Hazırlanan Propolis Özütlerinin Biyolojik Aktivite ve Biyoaktif İçerik Açısından Değerlendirilmesi” Y.L. Tezi / Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Abdulmelik ARAS