Bölüm Koordinatörleri

Erasmus Koordinatörü: Dr. Arş. Gör. Sevda AYVA

Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Asya Sakine UÇAR

Farabi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Zafer ŞAFAK

Çift Anadal/Yandal Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL