Akademik Danışmanlar

Hazırlık Sınıfı: Arş. Gör. Özden DERE

1. Sınıflar: Dr. Arş. Gör. Sevda AYVA

2. Sınıflar: Dr. Öğr. Üyesi Zafer ŞAFAK

3 ve 4. Sınıflar: Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL