Misyon & Vizyon

Vizyon

         Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün vizyonu edebiyat ve kültür bağlamında çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği eleştirel ve yansıtıcı düşünmenin gereklerini kavramış, yaşam boyu öğrenme prensibini edinmiş bireyler yetiştirmek ve uluslararası anlamda faaliyet gösteren, donanımlı, yetiştirdiği öğrencilerle de ülkenin geleceğine dokunabilen bir bölüm olmaktır.

Misyon

          Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün misyonu, çağdaş eğitim yaklaşımlarını da kullanarak bünyesinde bulundurduğu iki anabilim dalıyla ileri düzeyde akademik başarıyı elde etmektir. Bununla beraber genelde Batı kültürünü özelde ise İngiliz kültür ve dilini iyi bilen, edindiği donanımla özgün ve karşılaştırmalı çalışmalar yapabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.