Mezuniyet Koşulları

Bölümümüz öğrencileri için mezuniyet koşulları aşağıdaki gibidir:

-Öğrencinin dört yıllık lisans eğitimine başlamadan önce Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlaması veya muafiyet hakkı var ise belgelendirmesi

- Öğrencinin Iğdır Üniversitesi, Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen toplam 240 AKTS'lik dersi (%75 zorunlu ve %25 seçmeli olmak üzere) başarı ile tamamlamış olması

- Öğrencinin GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) puanının en az 2.00 ve üzerinde bir puan olması