Genel Bilgi

 

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Erdinç PARLAK

Öğretim Elamanları :  Dr. Öğr. Ü. Asya Sakine UÇAR, Dr. Öğr. Ü. Didem ERDEL, Dr. Öğr. Ü. Zafer ŞAFAKArş. Gör. Özden DERE,    

Bölüm Hakkında

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Batı ve öncelikle İngiliz kültürüne özgü edebiyat, tarih, sanat, felsefe gibi toplumsal yaşamın çeşitli yönleri hakkında öğrencilerine lisans programı düzeyinde bilgi kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Bölüm, öğrencilerini edebi ve kültürel gelenekle donatırken klasik ve çağdaş eleştirel teoriler hakkında bilgi edinmelerini ve bu kazanımlarıyla hayatı ve içerisindeki yaşadıkları toplumu karşılaştırmalı bir şekilde yeniden yorumlayıp değerlendirebilmeyi amaçlar. Öğrenciler kazanacakları toplumsal, kültürel ve edebi farkındalığın yanı sıra, bölümde uygulanan hazırlık programı sayesinde dört temel dil becerisi olarak bilinen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanma ve geliştirme fırsatı bulurlar. Hazırlık Muafiyet Sınavını geçen öğrenciler eğitimlerine birinci sınıftan başlamaya hak kazanırlar.       

Bölümümüz bünyesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalı mevcuttur. Bölümümüz öğrencileri edebiyat kuramları çerçevesinde şiir, düzyazı, roman ve tiyatro alanındaki eserleri inceleme fırsatı bulurken, eserleri oluşturan, toplumsal, felsefi, tarihsel ve psikolojik arka planların esere yansıyışını ayırt etme, araştırma ve sözlü ve yazılı olarak kendi bulgularını ifade etme becerisi kazanırlar.  Edebiyat derslerinin yanı sıra bölümümüzde dilbilim dersleri yer almakta ve öğrencilerimiz İngilizce hakkında detaylı bilgiye sahip olabilmektedirler. Ayrıca müfredatta sunulan araştırma teknikleri dersi ve öğrencilerin lisans eğitimi boyunca yapmış oldukları çalışma ve sunumlar çerçevesinde öğrencilerin bilimsel araştırma ve çalışma yöntemini öğrenip benimsemeleri ve bu kazanımlar ışığında eser üretebilmeleri teşvik edilir.      

 Mezunlarımız okutmanlık, çevirmenlik ve kamu görevliliği ve turizm ve finans gibi özel sektörün yanı sıra ilgili fakültelerden pedagojik formasyon alarak MEB’de öğretmen olabilirler. Ayrıca bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz istemeleri halinde ilgili anabilim dallarında yüksek lisan ve doktora eğitimiyle akademik çalışmalarına devam etme imkânı elde ederler.