duyuru

  • 25
  • Eylül
  • 2023

Yeni Kayıt Olan Öğrenciler İçin Öğrenci Otomasyonuna Giriş ve Şifre Oluşturma

 

Öğrenciler, “ders kayıtları, sınav tarihleri, ders-sınav programları ve çeşitli duyurular” için “Akademik Takvim”, “Fen-Edebiyat Fakültesi” ve kendi “bölümlerinin web sayfaları”nı takip etmelidirler.

Öğrencilerin Üniversitemizdeki bütün eğitim hayatları boyunca (-OBS-Öğrenci Bilgi Sisteminden ders kaydı-not takibi için) kullanacakları Öğrenci numaraları ile OBS şifreleri itinayla not etmeleri ve sisteme aktif olarak kullandıkları mail adresi ve telefon numarasını kaydetmeleri gerekmektedir. OBS'ye giriş ve şifre alma işlemleri için detaylı döküman aşağıda paylaşılmıştır.

Öğrenciler, ders seçim-kayıtlarını her iki dönemde de (Güz-Bahar) Akademik Takvimde belirtilen tarihlere göre kendi OBS (Öğrenci Bilgi Sistemleri) otomasyonundan yapıp “Danışman Onayı”na göndermekle yükümlüdürler. 

(Uyarı: Ciddi/Geçerli bir gerekçe ile ders kaydını belirtilen tarihlerde yapmayan öğrenciler, en geç 1 hafta içinde o dönem kayıtlanması gereken dersleri ekleyerek Fakülte Kuruluna sunulmak üzere dilekçe vermek zorundalardır. Herhangi bir sebeple ders kaydını yapmayan veya konuya dair dilekçe sunmayan öğrenciler, o dönem derslere devam edemezler.)

Bölüm dersleri (ders müfredatları) Üniversitemiz web sayfasındaki “Ders Bilgi Paketi” ve Bölüm web sayfalarında mevcuttur. 

Ders kredileri, ders AKTS’leri ve ders içerikleri hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, “Ders Bilgi Paketi”ne başvurabilirler. 

Fakültemiz Bölümlerinde her iki dönemde de (Güz-Bahar) Birinci Sınıfların Seçmeli Dersi olmadığı için öğrencilerin bilgi sistemlerinde görülen bütün dersleri seçipkaydedip-danışman onayına göndermeleri gerekmektedir. 

Birinci sınıfların Güz Döneminde alacakları: Türk Dili I, Yabancı Dil I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I adlı zorunlu YÖK dersleri, uzaktan eğitimle (çevrim içi) verilecektir. Bu derslerin sınav tarih ve yerlerini Üniversitemiz UZMER web sayfasından takip edebilirsiniz. 

Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme notu en az 60’tır. Ara sınav (vize) veya yıl içi faaliyetlerin başarı notuna etkisi %40 ve Final/Bütünleme sınavının katkısı %60’tır. Ayrıca öğrencinin bir dersten geçebilmesi için final veya bütünleme sınavından en az 50 puan alması zorunludur.

Katsayı, harf notu karşılıkları ve anlamı ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda belirtilmiştir: 

AA (Mükemmel)= 90-100 FD (Başarısız)= 50- 59 
BA (Çok İyi)= 80- 89 FF (Başarısız)= 0- 49 
BB (İyi)= 70-79 FG [Yarıyıl/yılsonu sınavına girmedi (Başarısız)]
CB (Orta)= 65- 69 DZ [Devamsız (Başarısız)] =0.00   
CC (Başarılı)=  60- 64     
 
S Yeterli (Başarılı)  G Geçti (Başarılı)  K Kaldı (Başarısız)

 

Harfli başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) AA, BA, BB, CB, CC, G, S başarılı harf notlarıdır.

b) FD, FF, FG, DZ, K başarısız harf notlarıdır.

c) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirdiği halde, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır.

ç) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getiremediği için yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

d) S: Öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, ilgili yönetim kurulu tarafından başarılı kabul edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır. Ayrıca S notu muafiyet sınavı sonucu başarılı olunmuş muaf olunan derslere verilir. 

 

Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düzeninde eğitim-öğretim yapan birimlerde, GANO/YANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alınır. GANO hesabı için ise öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur.

Bir dersten başarısız olan, dersi alması gereken yarıyılda/yılda alamayan veya başarılı olduğu dersin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda veya yaz okulunda alırlar. Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve GANO/YANO hesabında bu son not kullanılır.

Bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için tekrar dersi olmayan ve GANO’su en az 3.00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yılda ön koşulu olmayan üst yarıyıl/yıldan en fazla 10 AKTS’lik, yaz okulunda ise azami 16 AKTS’lik ders alabilirler.

Bulundukları yarıyıl/yılsonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, GANO’su 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl “onur öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl/yıl “yüksek onur öğrencisi” sayılırlar. 

Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenci/öğrenciler, o dersten başarısız sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 

Mezun olabilmek için GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)’nun en az 2.00 olması gerekir. 

Genel/Yıl Sonu (iki dönemin sonundaki) not ortalaması 2.00'nin altında olan öğrencilerin öğrenim bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

Harç Ücretleri Halkbank atmleri, Halkbank Mobil Bankacılık ya da Halkbank şubelerinden sadece ÖĞRENCİ NUMARALARI üzerinden yatırılacaktır. Öğrenci Numaraları üzerinden yatırılmayan harç ücretleri sisteme düşmeyecektir.

 

Dosyalar

Benzer Duyurular

Duyurular

Yeni Kayıt Olan Öğrenciler İçin Öğrenci Otomasyonuna Giriş ve Şifre Oluşturma

 

Öğrenciler, “ders kayıtları, sınav tarihleri, ders-sınav programları ve çeşitli duyurular” için “Akademik Takvim”, “Fen-Edebiyat Fakültesi” ve kendi “bölümlerinin web sayfaları”nı takip etmelidirler.

Öğrencilerin Üniversitemizdeki bütün eğitim hayatları boyunca (-OBS-Öğrenci Bilgi Sisteminden ders kaydı-not takibi için) kullanacakları Öğrenci numaraları ile OBS şifreleri itinayla not etmeleri ve sisteme aktif olarak kullandıkları mail adresi ve telefon numarasını kaydetmeleri gerekmektedir. OBS'ye giriş ve şifre alma işlemleri için detaylı döküman aşağıda paylaşılmıştır.

Öğrenciler, ders seçim-kayıtlarını her iki dönemde de (Güz-Bahar) Akademik Takvimde belirtilen tarihlere göre kendi OBS (Öğrenci Bilgi Sistemleri) otomasyonundan yapıp “Danışman Onayı”na göndermekle yükümlüdürler. 

(Uyarı: Ciddi/Geçerli bir gerekçe ile ders kaydını belirtilen tarihlerde yapmayan öğrenciler, en geç 1 hafta içinde o dönem kayıtlanması gereken dersleri ekleyerek Fakülte Kuruluna sunulmak üzere dilekçe vermek zorundalardır. Herhangi bir sebeple ders kaydını yapmayan veya konuya dair dilekçe sunmayan öğrenciler, o dönem derslere devam edemezler.)

Bölüm dersleri (ders müfredatları) Üniversitemiz web sayfasındaki “Ders Bilgi Paketi” ve Bölüm web sayfalarında mevcuttur. 

Ders kredileri, ders AKTS’leri ve ders içerikleri hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, “Ders Bilgi Paketi”ne başvurabilirler. 

Fakültemiz Bölümlerinde her iki dönemde de (Güz-Bahar) Birinci Sınıfların Seçmeli Dersi olmadığı için öğrencilerin bilgi sistemlerinde görülen bütün dersleri seçipkaydedip-danışman onayına göndermeleri gerekmektedir. 

Birinci sınıfların Güz Döneminde alacakları: Türk Dili I, Yabancı Dil I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I adlı zorunlu YÖK dersleri, uzaktan eğitimle (çevrim içi) verilecektir. Bu derslerin sınav tarih ve yerlerini Üniversitemiz UZMER web sayfasından takip edebilirsiniz. 

Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme notu en az 60’tır. Ara sınav (vize) veya yıl içi faaliyetlerin başarı notuna etkisi %40 ve Final/Bütünleme sınavının katkısı %60’tır. Ayrıca öğrencinin bir dersten geçebilmesi için final veya bütünleme sınavından en az 50 puan alması zorunludur.

Katsayı, harf notu karşılıkları ve anlamı ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda belirtilmiştir: 

AA (Mükemmel)= 90-100 FD (Başarısız)= 50- 59 
BA (Çok İyi)= 80- 89 FF (Başarısız)= 0- 49 
BB (İyi)= 70-79 FG [Yarıyıl/yılsonu sınavına girmedi (Başarısız)]
CB (Orta)= 65- 69 DZ [Devamsız (Başarısız)] =0.00   
CC (Başarılı)=  60- 64     
 
S Yeterli (Başarılı)  G Geçti (Başarılı)  K Kaldı (Başarısız)

 

Harfli başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) AA, BA, BB, CB, CC, G, S başarılı harf notlarıdır.

b) FD, FF, FG, DZ, K başarısız harf notlarıdır.

c) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirdiği halde, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır.

ç) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getiremediği için yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

d) S: Öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, ilgili yönetim kurulu tarafından başarılı kabul edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır. Ayrıca S notu muafiyet sınavı sonucu başarılı olunmuş muaf olunan derslere verilir. 

 

Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düzeninde eğitim-öğretim yapan birimlerde, GANO/YANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alınır. GANO hesabı için ise öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur.

Bir dersten başarısız olan, dersi alması gereken yarıyılda/yılda alamayan veya başarılı olduğu dersin notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda veya yaz okulunda alırlar. Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve GANO/YANO hesabında bu son not kullanılır.

Bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için tekrar dersi olmayan ve GANO’su en az 3.00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yılda ön koşulu olmayan üst yarıyıl/yıldan en fazla 10 AKTS’lik, yaz okulunda ise azami 16 AKTS’lik ders alabilirler.

Bulundukları yarıyıl/yılsonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, GANO’su 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl “onur öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl/yıl “yüksek onur öğrencisi” sayılırlar. 

Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenci/öğrenciler, o dersten başarısız sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 

Mezun olabilmek için GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)’nun en az 2.00 olması gerekir. 

Genel/Yıl Sonu (iki dönemin sonundaki) not ortalaması 2.00'nin altında olan öğrencilerin öğrenim bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

Harç Ücretleri Halkbank atmleri, Halkbank Mobil Bankacılık ya da Halkbank şubelerinden sadece ÖĞRENCİ NUMARALARI üzerinden yatırılacaktır. Öğrenci Numaraları üzerinden yatırılmayan harç ücretleri sisteme düşmeyecektir.