DİL ve EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ adlı seminerlerden yedincisi gerçekleştirildi..

 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün aylık olarak yaptığı “Dil ve Edebiyat Söyleşileri’nin yedincisi, 26.06.2019 tarihinde gerçekleştirildi. “Klasik Türk Şiirinde Şehrengizler: Şehirler ve Güzeller” başlıklı söyleşinin konuğu, Dr. Öğr. Üyesi Derya KARACA idi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinin katıldığı söyleşide, klasik Türk şiirinde XVI. yüzyılda ortaya çıkan ve XVIII. yüzyılda sona eren, bir şehrin güzellikleri ile erkek güzellerini anlatan şehrengiz ele alındı. Şehrengizin kelime anlamı, tür özellikleri hakkında bilgi verildikten sonra hem konu edilen şehirlerin sahip olduğu güzelliklerin nasıl tasvir edildiği hem de daha çok çarşı esnafından meslek sahibi kişilerin şehrengizlerde nasıl anlatıldığı, güzeller bağlamında mesleklerin nasıl icra edildiği, isim ile lakap kullanımı üzerinde duruldu. Şehrengizlerde güzellerin klasik Türk şiiri geleneği dâhilinde meslek, isim veya lakaplarına ait terminoloji etrafında anlatıldığı; yazıldıkları dönemin birer tanığı olan şehrengizlerin, bir şehrin doğal, coğrafi, tarihî, mimari vb özelliklerini, mesleklerini, kullanılan isim ve lakaplarını ortaya koydukları ve Osmanlı kültür tarihi bakımından önem taşıdıkları ifade edildi. Söyleşi bölüm başkanı Doç. Dr. Murat Ali Karavelioğlu ile diğer bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla sona erdi.

  • Yayımlama Tarihi: 26 Haziran,2019
Görüntülenme Sayısı: 77