DİL ve EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ adlı seminerlerden dördüncüsü gerçekleştirildi..

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün aylık olarak planladığı ‘Dil ve Edebiyat Söyleşilerinin Şubat ayı buluşması 27.02.2019 tarihinde gerçekleştirildi. “Türk Halk Kültüründe Ölüm Temelli Mizah” başlıklı söyleşinin konuğu Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI idi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanlarının katıldığı söyleşide, Türk halk kültüründeki ölüm olgusuna dayalı mizahi unsurlar ele alındı. Yazılı metinler ile sözlü yaratmalardaki gülmeye neden olan ölümle ilgili unsurların tartışıldığı söyleşide, Batı dünyasında konuyla ilgili yapılmış olan çalışmalara da değinildi. Söyleşide ölümle ilgili mizahi örnekler verilerek bu unsurların Türk insanının ölümü sıradanlaştırma gayesinin halk kültürü ürünlerine yansıdığı sonucuna ulaşıldı. Söyleşi sonunda fikir alışverişinde bulunularak bu etkinliğin faydalı olduğu görüşü dile getirildi.

 ‘Dil ve Edebiyat Söyleşileri’nin beşincisi önümüzdeki Mart ayının son çarşambası gerçekleştirilecektir.

 

  • Yayımlama Tarihi: 27 Şubat,2019
Görüntülenme Sayısı: 170