DİL ve EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ adlı seminerlerden beşincisi gerçekleştirildi..

        Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün aylık olarak planladığı ‘Dil ve Edebiyat Söyleşileri’nin Mart ayı buluşması 3.4.2019 tarihinde gerçekleştirildi. “Klasik Türk Şiirinin Estetik Anlayışında Kelime İşçiliği –İncinmek Üzerine Hayaller-” başlıklı söyleşinin konuğu Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARI idi. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gündoğdu ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanlarının katıldığı söyleşide, genel olarak klasik Türk şiirinin estetik anlayışında kelime işçiliğinin yeri ele alındı. Daha özelde ise dar ve mahdut bir alanda birçok sınırlandırıcı etkenin tesirinde şiirlerini söyleyen klasik Türk şiiri şairlerinin özgün ve estetik şiir yazabilmek için ne derece kelime işçiliği yaptığı hakkında bilgiler aktarıldı. Örneklem olarak seçilen “incinmek” kelimesi etrafında şairlerin oluşturdukları hayaller, ilgili beyitler çerçevesinde, şiirlerin özgün noktalarına da işaret edilerek izah edildi. Hemen her açıdan incinmek kelimesini şiirlerinde işleyen şairlerin, oldukça özgün ve estetik beyitler söyledikleri görüldü. Bu anlamda, Bâkî, Nedim, Ramazan Behişti, Âgâh, Revânî gibi şairlerin beyitleri konuşulup tartışıldı. Söyleşi sonunda, katılımcıların katkılarının yanında, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Fuzûlî’nin incinmekle ilgili bir beytiyle katkıda bulundu.

  • Yayımlama Tarihi: 03 Nisan,2019
Görüntülenme Sayısı: 157