DİL ve EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ adlı seminerlerden altıncısı gerçekleştirildi..

       Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün aylık olarak yapmayı planladığı ‘Dil ve Edebiyat Söyleşileri’nin Nisan ayı buluşması 25.04.2019 tarihinde gerçekleştirildi. “Klasik Türk Şiirinde Sosyal Hayat Çalışmaları ve Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’inde Sosyal Hayat Unsurları” başlıklı söyleşinin konuğu, Arş. Gör. Arife ÇAĞLAR idi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanlarının iştirak ettiği söyleşide; kendine özgü hayal dünyası, mazmunları ve dili olan klasik Türk şiirinin realite ve gerçek yaşamla ilgisini göstermesi bakımından çok önemli olan sosyal hayat ve buna dair yapılan çalışmalar (kitap, tez, makale vb.) ele alındı. Tasavvuf, din, felsefe, esatir, kozmografya vb. gibi klasik Türk edebiyatının kaynakları arasında yer alan sosyal hayat unsurlarının Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’indeki durumu ortaya koyuldu. Bu anlamda eserde tespit edilen ve sekiz başlıkta tasnif edilen sosyal hayat unsurları, eserden verilen örneklerle sunuldu. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Ali Karavelioğlu ile diğer bölüm öğretim elemanlarının değerli katkılarından sonra söyleşi son buldu.

  • Yayımlama Tarihi: 26 Nisan,2019
Görüntülenme Sayısı: 122