Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Mehmet Dağlar İstanbul’ da Medeniyet Havzaları Çalıştayı’na Katıldı...

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Mehmet Dağlar İstanbul' da Medeniyet Havzaları Çalıştayı’na Katıldı...
MEDENİYET HAVZALARINDA TARİH VE TARİHÇİLİK I: İRAN HAVZASI ÇALIŞTAYI
İlki gerçekleştirilen çalıştay da  İran havzasında hükümdarlık süren İslam Öncesi (Persler, Sasaniler) ve İslami dönemi hanedanlıklarda veya devletlerde (Emeviler, Abbasiler, Samaniler, Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar, Moğollar, Osmanlılar, Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Afşarlar, Zendler, Kacarlar ve Pehleviler) yazılan bütün tarihi hafıza gün yüzüne çıkarılacak, tarih kaynakları bölümleri, muhtevası ve ayırt edici özellikleri gibi teknik esasları itibariyle ele alındı. İran havzasına dair tarih kaynakları bütünlüklü bir şekilde istifadeye sunulurken;  
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dağlar'da 
Akkoyunlu (1340-1514) ve Karakoyunlu (1351-1469) Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Dağlar'da sunumun da Moğol istilası zamanında anayurtlarından hareketle Anadolu’nun doğu bölgelerine gelen Akkoyunlu Türkmenlerine ait kaynaklar üzerin de durdu.  İran kaynaklarında ‘Bayındıriyye’ olarak geçen Akkoyunlu Türkmenleri ilk olarak 1348 yılında Tur Ali Bey idaresinde Trabzon Rum İmparatorluğu’na akınlarda bulunduklarını kaydeden Dağlar;
Akkoyunlu Devleti’nin temel eserlerinin az sayıda olması sebebiyle bu devletten bahseden devrin diğer devletlerinin kaynakları da göz önünde bulundurularak Akkoyunlu Devleti’nin kaynakları ele alınabileceği söyledi

 

  • Yayımlama Tarihi: 10 Şubat, 2020
  • Görüntülenme Sayısı: 172