Üniversitemiz Rektörlüğü’nün Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı” ile “Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılması hususundaki teklifleri 8 Ağustos 2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplasında incelendi. Buna göre Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4’üncü ve 7’inci maddeleri uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı ile Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması uygun görüldü.

 2019-2020 eğitim-öğretim yılında aktif olacak “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları”na yapılacak başvurular, “15.08.2019 - 29.08.2019” tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvuru şekli, genel ve özel başvuru şartları/koşulları vb. bütün bilgiler, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü "Lisansüstü Başvuru Bilgi Rehberinde" yer almaktadır. 

“Lisansüstü Başvuru Bilgi Rehberi” için bakınız:

http://www.igdir.edu.tr/duyuru/sosyal-bilimler-enstitusu-2019-2020-guz-donemi-lisansustu-basvurulari-baslamistir