Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Çift Anadal programı ile başka bölümlerden eş zamanlı dersler alıp başarılı olan öğrencilerimiz iki ayrı diploma sahibi olabilecek. Fakültemizde açılan yandal programı kapsamında da bir diploma programına kayıtlı öğrenciler, belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders alıp başarılı olmaları takdirde yandal sertifikası alabilecek.